2060r13

1r13. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Високо рискова форма на рак на кожата (базоклетъчен карцином) ангажираща клепача и подлежащата мускулатура в непосредствена близост до окото. Предоперативна находка, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.