2060r20

1r20. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Високо рискова форма на рак на кожата (базоклетъчен карцином) ангажираща клепача и подлежащата мускулатура в непосредствена близост до окото. Хирургично лечение. Отстраняване на първичната ракова форма. Проф. д-р Георги Чернев.