2060r30

1r30. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Високо рискова форма на рак на кожата (базоклетъчен карцином) ангажираща клепача и подлежащата мускулатура в непосредствена близост до окото. Разширяване на хирургичното поле и провеждане на мелолабиална напредваща пластика с оглед максимално добра адаптация на раневите ръбове и заличаване на дефекта. Проф. д-р Георги Чернев.