2060r31

1r31. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Високо рискова форма на рак на кожата (базоклетъчен карцином) ангажираща клепача и подлежащата мускулатура в непосредствена близост до окото. Разширяване на хирургичното поле и провеждане на мелолабиална напредваща пластика с оглед максимално добра адаптация на раневите ръбове и заличаване на дефекта, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.