2061g

2g. Пациент с множествени епителиални кожни тумори (рак на кожата- базоклетъчни карциноми), част от които с метастазиращ характер (метатипични базоклетъчни карциноми).Интраоперативна находка в рамките на хирургичното лечение на кожен тумор на рамото- метатипичен базоклетъчен карцином, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.