2061i

2i. Пациент с множествени епителиални кожни тумори (рак на кожата- базоклетъчни карциноми), част от които с метастазиращ характер (метатипични базоклетъчни карциноми). Локализация на кожните тумори- шия, рамене, гръб, лице, гърди. Хирургично лечение на рак на кожата (базоклетъчен карцином) при млад пациент, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.