2061m

2m.Пациент с множествени епителиални кожни тумори (рак на кожата- базоклетъчни карциноми), част от които с метастазиращ характер (метатипични базоклетъчни карциноми). Локализация на кожните тумори- шия, рамене, гръб, лице, гърди. Клинично състояние след проведено хирургично лечение на кожен рак в областта на гърба (множествени базоклетъчни карциноми). Проф. д-р Георги Чернев.