2061q

2q. Пациент с множествени епителиални кожни тумори (рак на кожата- базоклетъчни карциноми), част от които с метастазиращ характер (метатипични базоклетъчни карциноми). Локализация на кожните тумори- шия, рамене, гръб, лице, гърди. Подготовка за дерматохирургични манипулации- ексцизии, предоперативно маркиране. Проф. д-р Георги Чернев.