2061r

2r. Пациент с множествени епителиални кожни тумори (рак на кожата- базоклетъчни карциноми), част от които с метастазиращ характер (метатипични базоклетъчни карциноми). Локализация на кожните тумори- шия, рамене, гръб, лице, гърди. Постоперативна находка след отстраняване на рак на кожата в областта на слепоочието. Проф. д-р Георги Чернев.