2062k

3k. Гигантски кожен тумор при възрастна пациентка- базоклетъчен карцином. Внимателно поетапно отпрепариране на тумора в дълбочина до мускулатурата и едновременно спиране на обилните кръвотечения. Проф. д-р Георги Чернев.