2062o

3o. Гигантски кожен тумор при възрастна пациентка- базоклетъчен карцином. Внимателно поетапно отпрепариране на тумора в дълбочина до мускулатурата и едновременно спиране на обилните кръвотечения. Проф. д-р Георги Чернев.