2062r04

3r4. Гигантски кожен тумор при възрастна пациентка- базоклетъчен карцином. Разширяване на дефекта в дистална посока с цел генериране на кожно транспозиционно ламбо, което да се премести проксимално и да мимимализира дефекта след провдена адптация, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.