2062r09

3r9. Гигантски кожен тумор при възрастна пациентка- базоклетъчен карцином. Добра гранулация на дъното на оперативната рана на 2 постоперативен ден, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.