2062r11

3r11a. 4 постоперативна седмица: лека хипергранулация в областта на дефекта. Гигантски кожен тумор при възрастна пациентка- базоклетъчен карцином, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.