2063c

4c. Пациент с първичен повърхностно растящ меланом (рак на кожата) в областта на медиалната част на подбедрицата. Предоперативно маркиране на резекционно поле, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.