2067a

8а. Пациент с напреднала локорегионална форма на рак на кожата- амеланотичен акрален меланом с частична вторична лентигинозна пигментация , възникнала на по-късен етап, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.