2067e

8e. Пациент с напреднала локорегионална форма на рак на кожата- амеланотичен акрален меланом с частична вторична лентигинозна пигментация , възникнала на по-късен етап. Планиране границите на хирургичната резекция/ампутация. Проф. д-р Георги Чернев.