2071b

12b. Кожна форма на рак в начален стадий- тънък кожен меланом, лекуван успешно посредством новоетаблирания метод за едностепна меланомна хирургия. Клинична и дерматоскопска находка отговарящи категорично на критериите за тънък рак на кожата- меланом, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.