2071f

12f. Кожна форма на рак в начален стадий- тънък кожен меланом, лекуван успешно посредством новоетаблирания метод за едностепна меланомна хирургия. Избор на поле за хирургична сигурност съобразно новите препоръки за едностепна меланомна хирургия, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.