2071g

12g. Кожна форма на рак в начален стадий- тънък кожен меланом, лекуван успешно посредством новоетаблирания метод за едностепна меланомна хирургия. Маркиране на резекционните линии. Проф. д-р Георги Чернев.