2071g

12g. Кожна форма на рак в начален стадий- тънък кожен меланом, лекуван успешно посредством новоетаблирания метод за едностепна меланомна хирургия. Маркиране на резекционните линии, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.