2071j

12j. Кожна форма на рак в начален стадий- тънък кожен меланом, лекуван успешно посредством новоетаблирания метод за едностепна меланомна хирургия. Хирургично отстраняване на лезията, суспектна за кожен рак: меланом. Проф. д-р Георги Чернев.