2071j

12j. Кожна форма на рак в начален стадий- тънък кожен меланом, лекуван успешно посредством новоетаблирания метод за едностепна меланомна хирургия. Хирургично отстраняване на лезията, суспектна за кожен рак: меланом, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.