2072e

13e. Пациент с много рядка форма на рак на кожата- кожен анапластичен едроклетъчен CD30 позитивен, ALK негативен лимфом , преминал към системна форма на лимфома с участие на параезофагеални и ингвинални лимфни възли (преминаване в системна форма). Значителна редукция на броя на туморните формации след въвеждане на системна терапия с Брентуксимаб ведотин. Клинично състояние след 2 цикъла инфузионна терапия, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.