2072i

13i. Пациент с много рядка форма на рак на кожата- кожен анапластичен едроклетъчен CD30 позитивен, ALK негативен лимфом , преминал към системна форма на лимфома с участие на параезофагеални и ингвинални лимфни възли (преминаване в системна форма). 98% от туморните формации в областта на кожата показват обратна ремисия след 7 цикъла брентуксимаб ведотин. Пълна ремисия по отношение на засегнатите двустранно и ингвинално лимфни възли, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.