2076a

17a. Пациентка с рак на кожата (базоклетъчен карцином), локализиран между медиален очен ъгъл и над назолабиална гънка. Начална клинична находка, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.