2076b

17b. Пациентка с рак на кожата (базоклетъчен карцином), локализиран между медиален очен ъгъл и над назолабиална гънка. Маркиране и определяне на евентуални резекционни линии. Проф. д-р Георги Чернев.