2076d

17d. Пациентка с рак на кожата (базоклетъчен карцином), локализиран между медиален очен ъгъл и над назолабиална гънка.Отстраняване на първичния тумор, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.