2076f

17f. Пациентка с рак на кожата: карцином (базоклетъчен карцином), локализиран между медиален очен ъгъл и над назолабиална гънка. Формиране на кожното ламбо при запазен и съобразен с анатомията съдов сноп. Формиране на кожното ламбо при запазен и съобразен с анатомията съдов сноп, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.