2076j

17j. Пациентка с рак на кожата: карцином (базоклетъчен карцином), локализиран между медиален очен ъгъл и над назолабиална гънка. Придвижване или приплъзване на здравата тъкан към възникналия първоначално вследствие на карцинома дефект. Адаптиране на раневите ръбове, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.