2076l

17l. Пациентка с рак на кожата: карцином (базоклетъчен карцином), локализиран между медиален очен ъгъл и над назолабиална гънка. Придвижване или приплъзване на здравата тъкан към възникналия първоначално вследствие на карцинома дефект. Адаптиране на раневите ръбове. Проф. д-р Георги Чернев.