2076m

17m. Пациентка с рак на кожата: карцином (базоклетъчен карцином), локализиран между медиален очен ъгъл и над назолабиална гънка. Постоперативна находка, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.