2076o

17o. Пациентка с рак на кожата: карцином (базоклетъчен карцином), локализиран между медиален очен ъгъл и над назолабиална гънка. Клинична картина на ден 14 след операцията, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.