2076p

17p. Пациентка с рак на кожата: карцином (базоклетъчен карцином), локализиран между медиален очен ъгъл и над назолабиална гънка. Клинична картина на ден 14 след операцията. Проф. д-р Георги Чернев.