2079f

20f. Пациент с особен тип бенка- син невус или така наречената синя бенка. Интраоперативна находка, лигиране на съдовете и последващо поетапно зашиване на оперативната рана. Проф. д-р Георги Чернев.