2081f

22f. Пациентка с изключително рядка форма на невус или бенка: комедогенен невус на шията. Интраоперативна находка в рамките на внимателното хирургично отстраняване на комедогенния невус, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.