2083d

24d. Доброкачествен кожен тумор в областта на гърба (атером). Интраоперативна находка. Отстраняване на тумора в дълбочина и стопиране на масивното кървене поетапно, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.