2083n

24n. Доброкачествен кожен тумор в областта на гърба (атером). Дезинфекция с йодасепт разтвор. Стартиране на постепенно затваряне на раневите ръбове посредством подкожни и кожни съдове. Проф. д-р Георги Чернев.