2083n

24m. Доброкачествен кожен тумор в областта на гърба (атером). Дезинфекция с йодасепт разтвор. Стартиране на постепенно затваряне на раневите ръбове посредством подкожни и кожни съдове, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.