2086l

27l. Пациент със съмнение за мезенхимален тумор в областта на врата и кожен тумор (спиноцелуларен карцином) зад ухото. Хирургично отстраняване в рамките на една оперативна сесия. Постоперативна находка след отстраняване на първия тумор. Проф. д-р Георги Чернев.