2086m

27m. Пациент със съмнение за мезенхимален тумор в областта на врата и кожен тумор (спиноцелуларен карцином) зад ухото. Постоперативна находка след отстраняване на първия тумор. Проф. д-р Георги Чернев.