2086n

27n. Пациент със съмнение за мезенхимален тумор в областта на врата и кожен тумор (спиноцелуларен карцином) зад ухото. Втори кожен тумор зад ухото- планирано хирургично отстраняване в рамките на една оперативна сесия, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.