2086p

27p. Пациент със съмнение за мезенхимален тумор в областта на врата и кожен тумор (спиноцелуларен карцином) зад ухото. Стопиране на масивното кървене интраоперативно. Проф д-р Георги Чернев.