2091m

32m. Пациентка с рак на кожата (меланом) в непосредствена близост до лакътната става. Реексцизия със съответното поле на хирургична сигурност. Интраоперативна находка при пациент с меланом. Проф. д-р Георги Чернев.