2091m

32m. Пациентка с рак на кожата (меланом) в непосредствена близост до лакътната става. Реексцизия със съответното поле на хирургична сигурност. Интраоперативна находка при пациент с меланом, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.