2092b

33b. Пациент с доброкачествен кожен тумор в областта на гърба: руптурирал атером. Поетапно отпрепариране в дълбочина и спиране на обилното кървене, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.