2097a

38a. Пациент с доброкачествен кожен тумор с периунгвална локализация (пиогенен гранулом). Клинична картина в рамките на първичния дерматологичен преглед, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.