2097e

38e. Пациент с доброкачествен кожен тумор с периунгвална локализация (пиогенен гранулом). Внимателно хирургично отстраняване на тумора под локална анестезия, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.