2101c

42c. Пациент с верифициран постоперативно хистопатологично сквамозноклетъчен карцином на кожата (рак на ухото). Маркиране на резекционни линии, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.