2101d

42d. Пациент с верифициран постоперативно хистопатологично сквамозноклетъчен карцином на кожата (рак на ухото). Внимателно отпрепариране на туморчето в дълбочина без да се нарушава структурата на хрущяла. Проф. д-р Георги Чернев.