2101f

42f. Пациент с верифициран постоперативно хистопатологично сквамозноклетъчен карцином на кожата (рак на ухото). Внимателно отпрепариране на туморчето в дълбочина без да се нарушава структурата на хрущяла Проф. д-р Георги Чернев.