2101f

42f. Пациент с верифициран постоперативно хистопатологично сквамозноклетъчен карцином на кожата (рак на ухото). Внимателно отпрепариране на туморчето в дълбочина без да се нарушава структурата на хрущяла, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.