2101h

42h. Пациент с верифициран постоперативно хистопатологично сквамозноклетъчен карцином на кожата (рак на ухото). Непосредствена постоперативна находка, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.