2101j

42j. Пациент с верифициран постоперативно хистопатологично сквамозноклетъчен карцином на кожата (рак на ухото). Постоперативна находка след 3 седмици, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.