2102m

43l. Пациент с множествени кожни тумори, третирани посредством електроакаутер. Остатъчни незарастващи рани в дълбочина и налични съмнения за резидуална туморна тъкан. Планирани реексцизии с допълнителна хистопатологична оценка. Постоперативен статус след провеждане на първата хирургична намеса, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.